Adaptacja budynku gospodarczego na dom jednorodzinny

Dom

Wiele osób posiadających na swoich działkach istniejące już budynki gospodarcze, takie jak byłe stajnie, stodoły, garaże, czy też inne budynki przeznaczone poprzednio do prowadzenia działalności rolniczej, bądź gospodarczej, rozważają adaptację tego budynku pod cele mieszkaniowe. 

Wstępne prace przed adaptacją budynku gospodarczego

rury drenaz

Drenaż

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy budynek gospodarczy, który chcemy adoptować, to budynek mieszkalny, czy jest wybudowany legalnie oraz czy znajduje się na wszelkich mapach i dokumentach. Niestety w wielu przypadkach okazuje się, że dokumenty gospodarcze budowane były bez zezwoleń, dlatego ich adaptacja niesie ze sobą jedynie koszty, a wiąże się z możliwością przyszłej rozbiórki nielegalnie posadowione go budynku.

Następnie, należy stwierdzić czy w budynku nie występowała wilgoć, pleśnie, czy też może grzyb. Może się okazać, że likwidacja niszczących skutków wilgoci przyniesie tak duże koszty, że całościowy koszt adaptacji budynku gospodarczego na mieszkalny okaże się wyższy, niż budowa nowego domu jednorodzinnego w nowym budownictwie.

Kiedy już ustalimy te podstawowe kwestie, należy zająć się zorganizowaniem przyłączy do budynku gospodarczego. Na wstępie należy przygotować u uprawnionego architekta projekt przyłączy do mediów oraz projekt i wewnętrznych instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych. Nowe domy budowane z gotowych projektów mają już zaplanowane przyłącza i instalacje, co sprawia że nie ma potrzeby dodatkowego zlecenia tego architektowi. Niestety nie wszystkie budynki gospodarcze zaopatrzone są w jakikolwiek media, co sprawia że ich przyłączenie jest konieczne.

Czy wymiana dachu jest konieczna

Dach i więźba dachowa

Dach i więźba dachowa

Jeżeli dach budynku jest w dobrej kondycji technicznej, może nie być potrzeby jego wymiany. Jednakże, jeżeli budynek jest stary i okaże się, że więźba dachowa podlega wymianie, należy to wykonać jak najszybciej aby zapobiec ewentualnemu zalaniu, bądź uszkodzeniu konstrukcji.

Ponadto, należy zauważyć, że wiele budynków gospodarczych w Polsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu pokrywanych było falistymi połaciami azbestu, który obecnie został uznany za szkodliwy dla zdrowia. Jeżeli więc nawet dach wykonany z azbestu jest szczelny i teoretycznie nie wymaga wymiany, należy liczyć się z dodatkowym kosztem związanym z profesjonalnym zdjęciem azbestu oraz wykonanie nowego dachu. Nie należy wykonywać tego samodzielnie, ponieważ zostało udowodnione, że tafle azbestowe podczas złamania wytwarzają specyficzny pył osadzający się w płucach, powodujący raka płuc. Dlatego demontażu takiego poszycia powinna się podjąć wyłącznie wyspecjalizowana w tym temacie firma. 

Ocieplenie budynku gospodarczego

Budynki gospodarcze zazwyczaj nie są docieplone, dlatego w celu adaptacji ich na budynek mieszkalny, należy wykonać izolację zarówno fundamentów, jak i ścian i dachu.

Następnie należy zastanowić się nad wykonaniem się ścianek działowych wewnątrz budynku, ponieważ z pewnością plan budynku gospodarczego nie odpowiada potrzebom mieszkaniowym. Ostatnim krokiem jest wymiana drzwi i okien oraz przejście do wykończenia i aranżacji wnętrza.

Leave a Reply